guiness

Ideer

Feelgood livnærer seg av å produsere unikt norsk innhold, og er derfor alltid interessert i å finne nye ideer. For å vurdere alt ordentlig og grundig ber vi eksterne idéskapere om å fylle ut skjemaet under slik at vi får all informasjon som trengs.

Konsepter som ikke legger ved konseptbeskrivelse vil ikke bli vurdert.

Personalia

Hvis det er flere rettighetshavere til prosjektet kan disse noteres under "andre personer". Noter her også om disse har spesifikke roller som er ønsket i en eventuell produksjon.

Ditt navn (obligatorisk):

E-post (obligatorisk):

Telefonnummer:

Hvilke rolle ser du for deg i en eventuell produksjon? (obligatorisk):

Andre personer

Innholdsbeskrivelse

Tittel på konsept/idé (obligatorisk):

Sjanger (obligatorisk):

Lengde per episode (obligatorisk):

Antall episoder per sesong (obligatorisk):

Kort konseptbeskrivelse (obligatorisk)

Andre kommentarer

Vedlegg

Legg ved filer som beskriver ditt konsept. En konseptbeskrivelse eller lignende må vi ha, men gjerne også andre dokumenter hvis dette er noe du har tilgjengelig. Filtyper som er tillatt er pdf, doc eller docx.

Legg ved konseptbeskrivelse, lenke til eksempelvis wetransfer.com eller filemail.com (obligatorisk)

Legg ved manus (frivillig)

Legg ved CV (frivillig)

Lenke til eventuell promo/moodtape (frivillig)


Tast inn kontrollkoden på bildet (obligatorisk)
captcha