guiness

Ideer

Feelgood livnærer seg av å produsere unikt norsk innhold, og er derfor alltid interessert i å finne nye ideer. For å vurdere alt ordentlig og grundig ber vi eksterne idéskapere om å fylle ut skjemaet under slik at vi får all informasjon som trengs.

Konsepter som ikke legger ved konseptbeskrivelse vil ikke bli vurdert.

Personalia

Hvis det er flere rettighetshavere til prosjektet kan disse noteres under "andre personer". Noter her også om disse har spesifikke roller som er ønsket i en eventuell produksjon.

Ditt navn (obligatorisk):

E-post (obligatorisk):

Telefonnummer:

Hvilke rolle ser du for deg i en eventuell produksjon? (obligatorisk):

Andre personer

Innholdsbeskrivelse

Tittel på konsept/idé (obligatorisk):

Sjanger (obligatorisk):

Lengde per episode (obligatorisk):

Antall episoder per sesong (obligatorisk):

Kort konseptbeskrivelse (obligatorisk)

Andre kommentarer

Vedlegg

Legg ved filer som beskriver ditt konsept. Et dokument som tydelig beskriver programideen din er vi helt avhengige av å motta for å kunne evaluere din idé. Denne beskrivelsen burde som et minumum inneholde en kort konseptbeskrivelse, illustrerende bilder og tydeliggjøring av motor/dramaturgi.

Legg gjerne også ved andre filer som manus, moodtape, etc. Foretrukket filtype er pdf.

Legg ved utdypende programforslag i eget dokument. Del dokumentet med oss ved å bruke en lenke til eksempelvis Dropbox, Google Drive eller Wetransfer.com. Lenken må være aktiv i minst 30 dager. (obligatorisk)

Legg ved CV (obligatorisk)

Legg ved manus (frivillig)

Lenke til eventuell promo/moodtape. Lenken må være aktiv i minst 30 dager. (frivillig)


Tast inn kontrollkoden på bildet (obligatorisk)
captcha